Jak zapobiec znęcaniu się nad zwierzętami?

Zwierzęta to również istoty, które należy szanować i traktować tak samo jak ludzi. Obecnie znęcanie się nad zwierzętami jest często uznawane za przestępstwo, ale przed nami jeszcze długa droga. Zapobieganie złemu traktowaniu zwierząt jest w naszych rękach, w rękach samego społeczeństwa, nawet jeśli nie jesteśmy bezpośrednio winni, możemy zrobić wiele, aby zmniejszyć występowanie tej sytuacji.

Czym jest znęcanie się nad zwierzętami?

Human Society definiuje znęcanie się nad zwierzętami jako każde zachowanie, które powoduje jakikolwiek ból lub stres u zwierzęcia. Znęcanie się nad zwierzętami można podzielić na dwa rodzaje: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie znęcanie się nad zwierzętami ma miejsce, gdy jakakolwiek osoba ma bezpośredni udział w powodowaniu bólu, tortur, zaniedbania lub śmierci zwierzęcia, tak jak miało to miejsce w Ozorkowie, gdzie mężczyzna zabił 3 psy. Z kolei pośrednie znęcanie się nad zwierzętami nie wymaga bezpośredniego zaangażowania osoby, lecz raczej obserwacji znęcania się i zaniechania obowiązku zapobiegania mu, czyli biernego zaangażowania.

Niektóre dane zebrane przez The Human Society na temat zwierząt, które cierpią złe traktowanie na świecie, są następujące:

  • 70,1% notuje się u psów.
  • 20,9% jest zarejestrowanych u kotów.
  • 24,1% jest związanych z koniami i innymi zwierzętami gospodarskimi.

Dane te są prostym przybliżeniem liczb dotyczących znęcania się nad zwierzętami na świecie, ale istnieją dane, które nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ są pomijane lub nie są zgłaszane, głównie wśród ferm hodowli zwierząt lub firm, które ukrywają informacje o swoich procesach pracy.

Możliwe rozwiązania problemu

Istnieją pewne rozwiązania zapobiegające znęcaniu się nad zwierzętami, m.in:

  • Naucz się rozpoznawać nadużycia. Niektórymi objawami świadczącymi o braku opieki mogą być infestacja pcheł i kleszczy na zwierzęciu, rany na jego ciele, utrata obfitego futra, bardzo głodne zwierzę, zwierzęta w klatkach bez jedzenia i wody lub skrajna agresywność zwierzęcia.
  • Bądź czujny i zgłaszaj takie zachowania władzom. W swoim zgłoszeniu podaj jak najwięcej informacji, dzięki temu będzie ono miało większe szanse na rozpatrzenie.
  • Wspieraj prawa i organizacje walczące o dobro zwierząt, takie jak stowarzyszenia pomagające bezpańskim zwierzętom.
  • Zadbaj o dietę swojego pupila. Niedożywienie twoich zwierząt domowych jest częścią bezpośredniego złego traktowania, ponieważ może prowadzić do choroby, depresji lub braku energii.
  • Wspieraj schroniska dla zwierząt. Możesz przekazać żywność i wodę do tych schronisk lub pomóc oferując swój czas, spacerując ze zwierzętami lub pomagając utrzymać schronisko w czystości.